• Museum De Lakenhal Leiden
  • Vmbo-school Varias College Den Haag
Bekijk al onze projecten

Plantoetsing

Met onze plantoetsing beoordelen we of het bouwplan voldoet aan alle eisen. Daarbij kijken we naar: de esthetische kwaliteit in relatie tot het budget, de functionele kwaliteit voor de gebruiker, de technische kwaliteit en de 'buildability'. Het Programma van Eisen is de leidraad voor de plantoetsing.

Plantoetsing op esthetische kwaliteit

Zo stelt onze plantoetsing, op esthetische kwaliteit in relatie tot het budget, u in een vroeg stadium in staat effectief te sturen op een maximale esthetische kwaliteit binnen het beschikbare budget. bbn adviseurs staat bekend als een bureau dat zich inspant om de esthetische ambities van architectenbureaus te doorgronden en financieel haalbaar te maken. Bijvoorbeeld al in de fase van de architectenselectie.

Plantoetsing op functionele kwaliteit

Bij plantoetsing van de functionele kwaliteit hechten wij grote waarde aan de inbreng van de gebruiker. bbn adviseurs begeleidt de gebruikers bij hun oordeelvorming over de functionele kwaliteit van het gebouw. Bijvoorbeeld over de interne logistiek en de indeling van de ruimten.

Plantoetsing op technische kwaliteit

De technische kwaliteit wordt vooral bepaald door de uitwerking hiervan in de ontwerp- en bouwvoorbereidingsfase. Ook beoordelen we in de technische plantoetsing of de disciplines onderling op elkaar zijn afgestemd. Ook bij de plantoetsing op dit aspect levert bbn adviseurs een grote meerwaarde, omdat we bouwkundige specialisten en deskundigen op het gebied van technische installaties beschikbaar hebben.

Integrale plantoetsing

Plantoetsing is onderdeel van ons bouwmanagement, maar krijgt nadrukkelijk ook juist inhoud doordat de specialisten vanuit huisvestingsadvies, bouwkostenmanagement, installaties en vastgoedmanagement hun deskundige bijdrage leveren. Samen maken we een realistische en kwalitatieve plantoetsing waar. Binnen ieder project en bij elke second opinion.

bbn adviseert: