Pieter  Heijmerink

Pieter Heijmerink

sr. projectmanager
088 - 226 24 56
  • Fellenoord, Eindhoven
Bekijk al onze projecten

Project & bankmonitoring

Vastgoedfinanciers hebben geen directe rol in de ontwikkeling, bouw en beheer. Toch verbinden ze zich met veel geld aan projecten.

Als financier wilt u er dan ook zeker van zijn dat de risico's onder controle zijn. Levert de aannemer de beloofde kwaliteit? Kan de ontwikkelaar binnen het budget opleveren? Is de cash flow in overeenstemming met de voortgang in het werk, zodat we bij een faillissement van de aannemer aan de veilige kant zitten? Leveren we op tijd op en zonder gedoe met gemeente of gebruikers?

bbn is een ervaren project- en bank monitor. Wij brengen de risico's in kaart en volgen het proces op een risico-gestuurde wijze. Met heldere rapportages rapporteren wij over de voortgang. Daarmee verkrijgt u en uw achterban het gewenste comfort.

Bij ons werk besteden we veel aandacht aan de geldstromen; aan het totaalbudget, de verleende opdrachten, het nog op te dragen werk en de facturering. Wij controleren en accorderen elke factuur en verwerken deze in de projectadministratie. Onze administratie is vrij toegankelijk voor de opdrachtgever.

bbn adviseert: