• Brandweerkazerne Zwolle
Bekijk al onze projecten

Projectbeheersing

De projectbeheersing is een belangrijk onderdeel van het bouwmanagement. De bouwmanager werkt projectmatig en bewaakt daarbij voortdurend de aspecten kwaliteit, tijd, geld, organisatie en informatie. Samen met risicobeheersing en communicatie zijn dit de beheersaspecten (GOTRICK) van goed bouwmanagement. Projectbeheersing betekent ook verantwoordelijkheid voor een goede samenwerking tussen alle partijen.

Overzicht en balans met Project Beheersing Systeem

Een effectieve projectbeheersing vereist een goede balans tussen alle beheersaspecten. Een bouwmanager die voornamelijk het budget beheert, brengt misschien de opleverdatum in het gedrang. En een gebouw dat op tijd klaar is, maar niet aan de kwaliteitseisen voldoet, is natuurlijk ook onacceptabel. Als verantwoordelijke voor de projectbeheersing bewaakt bbn adviseurs de samenhang tussen alle beheersaspecten. Met ons Project Beheersing Systeem (PBS) verdelen we eerst het hele project in overzichtelijke fasen. We plannen bijvoorbeeld een risicoanalyse aan het begin van iedere fase. Samen met de opdrachtgever bepalen we vooraf per fase de doelstellingen. Vervolgens werken de architect en de andere adviseurs het ontwerp verder uit, onder leiding van bbn adviseurs. De bouwmanager ziet er op toe dat het ontwerp voldoet aan de eisen en aan het budget. Aan het eind van iedere fase bekijken we of de doelstellingen zijn bereikt; daarmee krijgt u overzicht over de nog te verbeteren punten, voor de volgende fase.

Projectbeheersing stimuleert samenwerking

Bouwen is teamwork. Er staan grote belangen op het spel en de adviseurs van bbn kennen deze belangen als geen ander. Ons bouwmanagement creëert de voorwaarden voor een doeltreffende samenwerking tussen alle betrokkenen. Voor de projectbeheersing werken onze bouwmanagers nauw samen met onze ervaren specialisten van bouwkostenmanagement. Voor de technische toetsing van ontwerpen en bestekken schakelen zij de specialisten van vastgoedmanagement in. En voor de controle op het juiste verloop van alle procedures onze adviseurs gespecialiseerd in RO procedures bij gebiedsontwikkeling.

bbn adviseert: