Multifunctioneel centrum De Zuidplas Moordrecht

Ck2 HVA Multifcuntioneel centrum Zuidplas Moodrecht-01
Ck2 HVA Multifcuntioneel centrum Zuidplas Moodrecht-01
Ck2 HVA Multifcuntioneel centrum Zuidplas Moodrecht-02
Download dit project als PDF
  • Bouwkostenmanagement
  • Realisatie management
  • Huisvestingsadvies
  • Bouwmanagement

De gemeente Moordrecht beschikte over een multifunctioneel centrum waarin een zwembad, een sporthal en de bibliotheek ondergebracht waren. Gezien de omvang van de gemeente Moordrecht was een dergelijke voorziening uniek te noemen. Het complex was echter verouderd. De bibliotheek moest uitgebreid worden en er was behoefte aan een extra sportzaal.

De daarmee samenhangende investering deed een grote aanslag op de gemeentelijke begroting. De politieke gevoeligheid van het project was dan ook groot. Tijdens de voorbereiding volgde de raadscommissie het project met argusogen. Desondanks slaagde bbn adviseurs er in om in goed overleg met de verschillende gebruikers en het Ontwerpteam een plan uit te werken wat voldeed aan de eisen en paste binnen de budgettaire kaders.

Het feit dat het gebouw tijdens de verbouwing en het realiseren van de uitbreiding open moest blijven, vormde daarbij een complicatie. Na een succesvolle aanbesteding werd het complex onder leiding van de directievoerder van bbn adviseurs in hoog tempo gerealiseerd.

Facts and Figures
Opdrachtgever: Gemeente Moordrecht
Architect: Wehrung Architecten