KC Diamant te Den Haag

Vuurvlinder klein
Vuurvlinder klein
Lucas onderwijs klein
Download dit project als PDF
  • Bouwkostenmanagement
  • Bouwmanagement

Lucas Onderwijs is een schoolbestuur met tientallen scholen in onder andere primair en voortgezet onderwijs in de regio Den Haag. Het beleid is om in toenemende mate kindcentra (KC) te realiseren; een combinatie van primair onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en soms ook een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Bij de ontwikkeling zoekt Lucas Onderwijs samenwerking met de betreffende gemeenten.


De aanleiding van het project is de slechte staat van de huidige huisvesting van basisschool De Vuurvlinder. Voor de huisvesting van het KC zal naast het bestaande Diamant College een nieuw gebouw worden gerealiseerd. Dit heeft als voordeel dat Vuurvlinder en Diamant College ook programmatische samenwerking met elkaar kunnen aangaan.
Voor de realisatie van de nieuwbouw is gekozen voor een Bouwteamcontract. Het ontwerp zal voor de aanbestedingsfase tot een bepaald niveau worden uitgewerkt. De definitieve uitwerking zal daarna samen met de aannemer plaatsvinden. Deze contractvorm heeft als voordeel dat de kennis van de markt kan worden benut zonder de grote administratieve last van een Design & Build-contract op basis van de UAV-gc.
Bbn adviseur is hierbij betrokken als adviseur, projectmanager en bouwkostenmanager in de definitiefase tot en met de oplevering.

Facts and Figures
Opdrachtgever: Lucas Onderwijs
Gebruiker: Basisschool De Vuurvlinder, Diamantcollege, kinderopvang
Omvang: 2.400 m2 bvo