Gemeentehuis Gilze en Rijen

Ck2 HVA Gemeentehuis GilzeRijen-01
Ck2 HVA Gemeentehuis GilzeRijen-01
Ck2 HVA Gemeentehuis GilzeRijen-02
Download dit project als PDF
  • Bouwkostenmanagement
  • Realisatie management
  • Bouwmanagement

In de Brabantse gemeente Gilze en Rijen was al een aantal pogingen gedaan om een bouwproces te starten voor de verbouwing en uitbreiding van het gemeentehuis. Telkens strandden dit op het gebrek aan balans tussen het ambitieniveau (Programma van Eisen) en het budget.

Aan bbn adviseurs werd gevraagd om het proces opnieuw op de rails te zetten en daarbij gebruik te maken van de partijen die tijdens de vorige pogingen ingeschakeld waren. Het bouwproces werd door bbn adviseurs opnieuw gestart met het maken van een Plan van Aanpak en het herijken van het Programma van Eisen. Op basis van dit Programma van Eisen werd een taakstellende budgetrekening opgesteld. Over alle uitgangspunten werd intensief gecommuniceerd met betrokkenen uit de gemeentelijke organisatie en de politiek. Binnen de opnieuw geformuleerde kaders, gaf bbn adviseurs leiding aan het ontwerpproces dat leidde tot een bouwplan dat bestond uit een nieuw deel en de renovatie van het bestaande gemeentehuis. In het nieuwe deel werd een centrale balie ingericht volgens het overheidsloket 2000 principe.

Uiteindelijk werd het project binnen de gestelde termijn en het taakstellende budget opgeleverd.

Facts and Figures
Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen