Kerkelijk Centrum De Rank Nieuwegein

Ck2 HVA Kerkelijk Centrum De Rank Nieuwegein-01
Ck2 HVA Kerkelijk Centrum De Rank Nieuwegein-01
Ck2 HVA Kerkelijk Centrum De Rank Nieuwegein-02
Download dit project als PDF
  • Huisvestingsadvies
  • Bouwmanagement

Op verzoek van de gemeente Nieuwegein is het Kerkelijk Centrum 'De Rank' verplaatst. Een en ander heeft geresulteerd in een intentieovereenkomst. Onderdeel van deze overeenkomst is een planning, waardoor inzage is ontstaan inzake de te volgen procedure.

In de intentieovereenkomst zijn afspraken opgenomen om de verplaatsingsmogelijkheden te onderzoeken en te komen tot overeenstemming op een aantal punten, te weten:

  • de locatie van een nieuw kerkelijk centrum;
  • de organisatie;
  • de planning;
  • de concrete bouw van het nieuwe kerkelijk centrum;
  • de vervreemding van het bestaande kerkelijk centrum;
  • de financiŽle consequenties
  • de financiering van de verplaatsing;
  • de ontbindende voorwaarden.

De Protestantse Gemeente in Nieuwegein-Zuid 'De Rank' had behoefte aan een onafhankelijk adviseur welke geen binding heeft met de gemeente en/of lokale makelaars of ontwikkelaars. Om deze reden is bbn adviseurs gevraagd om het onderhandelingsproces te begeleiden. bbn adviseurs heeft het verplaatsingstraject begeleid.

Facts and Figures
Opdrachtgever: Protestantse Gemeente 'De Rank'
Gebruiker: Protestantse Gemeente 'De Rank'
Architect: Van Hoogevest