Zandvliet College te Den Haag

Zandvlieta
Zandvlieta
Zandvliet (2)
Zandvlietc
Zandvliet (1)

Lucas Onderwijs heeft een nieuw schoolgebouw voor het Zandvliet College gerealiseerd. Het Zandvliet College geeft onderwijs aan circa 700 leerlingen op HAVO en VWO niveau. Het bestaande gebouw voldeed niet meer aan de eisen waar een moderne onderwijsinstelling zich voor gesteld ziet. Bovendien was er behoefte aan een meer flexibele gebouwstructuur, zodat de visie op onderwijs ook in de toekomst goed kan worden gehuisvest.

De locatie is gesitueerd op een prominente plek tussen de Bezuidenhoutseweg en het Haagse Bos, in de nabijheid van station Den Haag Centraal. Het nieuwbouwprogramma omvat 5.760 m2 BVO onderwijs en 910 m2 bvo ten behoeve van 2 gymnastiekzalen. Lucas Onderwijs heeft gekozen voor de Design & Build aanbestedingsmethodiek. Voor zowel het Zandvliet College als het Edith Stein College heeft Lucas Onderwijs bbn adviseurs geselecteerd voor het bouwprojectmanagement. Tot de werkzaamheden behoorden:

  • het begeleiden van de aanbesteding
  • het bewaken van het ontwerpproces
  • de uitvoeringsbegeleiding
Facts and Figures
Opdrachtgever: Stichting Lucas Onderwijs