Kantoor NautaDutilh Rotterdam

FIRST
FIRST
FIRST (1)
FIRST (2)
Bld-offices 3
Bld-offices 1
Download dit project als PDF
  • Bouwkostenmanagement
  • Huisvestingsadvies
  • Bouwmanagement

First class inbouwpakket voor internationaal advocatenkantoor
In het prestigieuze Central District Rotterdam wordt het 125 meter hoge BREEAM “Excellent” kantoorcomplex “First Rotterdam” gerealiseerd. Voor de bovenste verdiepingen is onder de begeleiding van bbn adviseurs een inbouwpakket ontwikkeld dat als huisvesting gaat dienen voor het advocatenkantoor NautaDutilh.

Huisvesting op ‘hoger’ niveau
NautaDutilh huurt op dit moment kantoorruimte in de naastgelegen Weena Point Tower en kreeg in 2009 de mogelijkheid om duurzame en beter passende kantoorruimte te huren in het nieuw te ontwikkelen kantoor “First Rotterdam”. NautaDutilh vroeg bbn adviseurs hen daarbij te adviseren.

Het Programma van Eisen als basis
De uitgangspunten voor de nieuwe huisvesting van NautaDutilh zijn op advies van bbn adviseurs vastgelegd in een gedetailleerd Programma van Eisen dat onderdeel is geworden van de samenwerkings- en huurovereenkomst met verhuurder Weenapoint. Het Programma van Eisen heeft daarbij gediend als basis en toetsingsdocument voor de ontwikkeling van het inbouwpakket en de totstandkoming van het casco kantoorontwerp.

Rol bbn adviseurs
bbn adviseurs heeft naast het schrijven van een Programma van Eisen ook een investeringskostenraming opgesteld waarmee naast de kwaliteit ook de totale projectkosten kunnen worden bewaakt. Verder zijn onder leiding van bbn adviseurs de verschillende projectadviseurs gecontracteerd en heeft bbn adviseurs het ontwerpteam aangestuurd. De bouwvergunning is in 2012 verleend en de oplevering van het inbouwpakket zal in de loop van 2015 plaatsvinden.

Facts and Figures
Opdrachtgever: NautaDutilh
Architect: Fokkema & Partners / Architecten Cie
Omvang: 10.000 m2 bvo
Omschrijving: 300 kantoorwerkplekken, vergadercentrum, bibliotheek, restaurant en bar, archief, expeditieruimte en horecaopslag