Slim&Snel aanbesteding woningen Krimpen a/d IJssel

Woningen Krimpen ad IJssel1
Woningen Krimpen ad IJssel1
Woningen Krimpen ad IJssel2
Woningen Krimpen ad IJssel3
Woningen Krimpen ad IJssel4
Woningen Krimpen1
Woningen Krimpen2
Download dit project als PDF
  • Gebiedsontwikkeling
  • Bouwmanagement

Innovatieve aanbesteding
De 240 huurwoningen Meidoornstraat e.o. dateren uit de jaren ’60. De verhuurbaarheid van de woningen is matig. Woningcorporatie QuaWonen wil deze woningen ingrijpend renoveren, waardoor de problemen op wijk- en woningniveau worden opgelost en de woningen een levensduurverlenging krijgen van 50 jaar.

Energie-innovatie
De drie geselecteerde consortia hebben in een gezamenlijk proces de opgestelde specificaties vertaald naar een totaalaanpak, waarin onder andere aandacht besteed werd aan energiebesparing, (woon)kwaliteit en ontzorging van bewoners. Ten slotte hebben partijen ieder apart een inschrijving gedaan. Door het radicaal andere proces, wordt een impuls gegeven aan energie-innovatie in de gebouwde omgeving.

Beoordeling
Een expertteam, bestaande uit een stedenbouwkundige, een energiedeskundige, vertegenwoordigers van de huurders en bbn adviseurs, ondersteunde de jury. bbn adviseurs analyseerde de drie inschrijvingen afzonderlijk op het gebied van bouwtechniek, woonkwaliteit, meerjarenonderhoud en de financiële aspecten, zoals het investeringsbedrag, Total Cost of Ownership (TCO) en de bedrijfswaarde.
Door de levensduur van de woningen te verlengen met dertig of vijftig jaar, ontstaan er grote kansen voor kosten- en energiebesparing bij grootschalige vernieuwingsprojecten. De TCO-berekeningsmethodiek levert duidelijkheid over de éénmalige investeringen èn over de toekomstbestendigheid op het gebied van onderhoud, wooncomfort en energielasten. Winnaar SCoop is een consortium van Hemubo Bouw, Rudy Uytenhaak Architectenbureau, Cauberg Huygen en KCP. Zij werkten het meest energieambitieuze concept uit met een besparing van meer dan 60%. Geleverde diensten door bbn: 

  • beoordeling investeringskosten; 
  • beoordeling meerjarenonderhoudsplan; 
  • beoordelen technische en woonkwaliteit;
  • beoordeling huren en bedrijfswaardeberekening.
Facts and Figures
Opdrachtgever: Woningcorporatie QuaWonen te Krimpen aan den IJssel
Omvang: 240 woningen