Vitalis College Breda

Vitalis web5
Vitalis web5
Vitalis8web
Vitalis7web
Vitalis6web
Vitalis1 web

Het Vitalis College, onderdeel van het ROC West Brabant, is een praktijkgericht regionaal opleidingscentrum aan de noordzijde van Breda. Het Vitalis College was gevestigd op drie locaties in Breda, waarbij de huisvesting gedateerd en technisch verouderd was. Door de realisatie van een nieuw schoolgebouw wordt een groot deel van de opleidingen van het Vitalis College samengebracht op één locatie. Daarnaast blijft nog een locatie gehandhaafd.

In het nieuwe gebouw zijn de opleidingsclusters pedagogie, uiterlijke verzorging, zorg en maatschappelijke dienstverlening gevestigd. Ook is een gymzaal aanwezig. Het gebouw heeft een omvang van ca. 12.000 m2 en beschikt over een ruime en hoge aula als centraal hart. Door de X-vormige plattegrond hebben alle opleidingsclusters een eigen herkenbare plek in de poten van het gebouw: de zgn. honken. Elk honk heeft een eigen identiteit in het gebouw. De docenten hebben een werkplek binnen het eigen honk.

Het project was georganiseerd volgens het traditionele ontwikkelmodel. bbn adviseurs heeft van begin tot eind het projectmanagement verzorgd. In het voorjaar van 2015 hebben wij het programma van eisen opgesteld en het ontwerpteam geselecteerd, bestaande uit onder andere Atelier PRO. Met het ontwerpteam is een vormstudie uitgevoerd en zijn vervolgens het Voorontwerp, Definitief Ontwerp en Technisch Ontwerp opgesteld, waarbij bbn adviseurs tevens verantwoordelijk was voor het bouwkostenmanagement.

Het ontwerp is opgesteld in nauwe samenwerking met docenten en gebouwbeheerders. In het ontwerptraject is veel aandacht besteed aan flexibiliteit en aan de beheersbaarheid van het gebouw (toezicht). Ook de terreininrichting was onderdeel van de opgave. Na een succesvolle aanbesteding is de uitvoering gegund aan Slokker Bouwgroep. bbn was tijdens de uitvoering als directievoerder bij de bouw betrokken.

Beeldmateriaal: Slokker Bouwgroep

Facts and Figures
Opdrachtgever: ROC West Brabant
Architect: Atelier Pro
Omvang: 12.000 m2