Tinbergen gebouw Erasmus Universiteit Rotterdam

Tinbergen4
Tinbergen4
Tinbergen1

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) staat voor de opgave om het Tinbergen gebouw op de toekomst voor te bereiden. Met een Total Engineer wil zij het ontwerp tot een DO uitwerken en vervolgens met een Engineer & Build contract realiseren. Dit bleek voor de EUR de kans om de duurzaamheid van het gebouw grondig aan te pakken. De BREEAM-ambitie is bepaald aan de hand van een quick scan door bbn adviseurs. In 2016 kon een Total-Engineering partij aan de slag.

Het Tinbergen gebouw is in 1986 gebouwd, maar de technische installaties zijn niet meer van deze tijd en voldoen bovendien niet meer aan de huidige wetgeving, eisen en gebruik. Om aan deze aspecten te voldoen, zullen de installaties vervangen moeten worden. Het nieuwe huisvestingsbeleid vraagt daarnaast om een nieuwe indeling van de kantoorverdiepingen. Tevens moet het aanwezige asbest in het gebouw verwijderd dan wel veiliggesteld worden. De EUR heeft deze mogelijkheid aangegrepen om BREEAM in te zetten als methodiek om de duurzaamheid van de nieuwe situatie meetbaar te maken.

Daarvoor hebben wij, bbn adviseurs, een quick scan uitgevoerd om de potentieel haalbare credits te bepalen. Aan de hand daarvan zijn de financiŽle gevolgen bepaald van het kiezen voor de ambities Very good of Excellent. Parallel aan deze quick scan begeleiden wij de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure van de een Total-Engineer

Ook bij dit project, waar het takenpakket voor bbn adviseurs snel kan veranderen, weten wij snel te schakelen, risico's vroegtijdig te herkennen en daar gelijk op in te spelen. De brede expertise binnen bbn versterkt deze kwaliteit.

Facts and Figures
Opdrachtgever: Erasmus Universiteit
Gebruiker: Erasmus Universiteit
Omvang: 28.000 m2