Johan van Aalten

Johan van Aalten

sr. projectmanager/adviseur
088 - 226 74 68
  • MFA De Korf te Leusden
  • Vmbo- en mbo-school LOC@ Zwijndrecht
  • Nuborgh College Oostenlicht Elburg
Bekijk al onze projecten

Risicoanalyse en risicobeheersing

Risicoanalyse en risicobeheersing zijn diep verankerd in de aanpak van bbn adviseurs. Wij adviseren over de meest effectieve inperking van de risico’s van uw bouwproject.

Met een risicoanalyse maken wij scherp duidelijk hoe het verschil tussen 'verwachting' en 'werkelijkheid' tijdens het plan- en realisatieproces zo klein mogelijk kan blijven.

Risicoanalyse brengt de risico’s in kaart

Een bouwproject is een complex proces, waarin allerlei onvoorziene wendingen denkbaar zijn. Er kunnen verschillen ontstaan tussen de 'verwachting nu', zoals die prognostisch vastligt in de planproducten, en de 'werkelijkheid na realisatie'. Met simulatietechnieken, zoals de Monte Carlo Simulatie, onderbouwen onze risicomanagers vooraf of er risicovolle verschillen zijn en zo ja, welke. Daarnaast evalueren we in iedere projectfase de risico’s die tijdens de procesvoering optreden (Riskmapping).

Continue risicobeheersing

De risicoanalyse levert beheersmaatregelen op die we deskundig uitvoeren en voortdurend bewaken. Daarmee kunnen we een aanzienlijk deel van de risico’s bedwingen. Toch zullen een aantal risico’s blijven bestaan. Daar is rekening mee gehouden in de post ‘onvoorzien’. Naarmate het project vordert zal onze risicobeheersing de risico’s steeds verder terugdringen en kan dit onderdeel van het beschikbare budget worden teruggebracht.

Integraal risicomanagement

Ons integraal risicomanagement heeft een scope voor gebouw en gebied. Bij risicoanalyse betrekken wij deskundigheid uit alle adviesgroepen: bouwmanagement, bouwkostenmanagement en huisvestingsadvies en vastgoedmanagement. Ook het beheersen van uw risico's beschouwen wij als een gezamenlijke taak. Deze bundeling van kennis resulteert in een optimale beperking van de risico’s tijdens het hele bouwproces.

bbn adviseert: