Breeam-NL

Internationaal speelt het, voor Nederlandse begrippen relatief nieuwe, keurmerk BREEAM een grote rol.

Om aansluiting en eenduidigheid te bewerkstelligen is door de Dutch Green Building Council (DGBC) in 2008 het initiatief genomen de Engelse beoordelingsrichtlijn te vertalen naar de Nederlandse situatie: BREEAM-NL.Het keurmerk voor nieuwbouw maakt gebruik van kwalitatieve weging. Als totaalscore krijgt een nieuw gebouw of gebied één van de volgende waarderingen: Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding.

Participant

Als participant van de Dutch Green Building Council (DGBC) maakt bbn adviseurs deel uit van een breed netwerk met organisaties uit het bedrijfsleven, overheden, publieke organisaties en kennisinstituten. Het biedt een platform voor onderzoek naar en kennisoverdracht van duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving.

Meerkosten Breeam-NL

bbn adviseurs heeft gecertificeerde experts in dienst voor het adviseren en beoordelen van uw duurzame vraagstuk. Een continu proces van kosten- en kwaliteitsbewaking door onze experts tijdens het ontwerpproces garandeert een kwalitatief hoogwaardig gebouw dat voldoet aan de door u gestelde duurzaamheideisen en het budget.

De door bbn adviseurs ontwikkelde quickscan geeft u in een vroeg stadium inzicht in de mogelijke prestatieniveaus (van Pass tot Outstanding) en de bijbehorende meerinvesteringen. Uiteraard kunnen we dit advies uitbreiden met een onderzoek naar de opbrengsten en terugverdientijden van energiebesparende maatregelen.

MAN-12

bbn adviseurs is gespecialiseerd in het maken van de levenscycluskostenanalyse ten behoeve van de Breeam MAN-12 credit. bbn ondersteunt in de te vergelijken onderdelen, maakt de berekeningen en stelt een rapportage op conform de geldende beoordelingsrichtlijn.