Cradle to Cradle

De centrale gedachte van de Cradle to Cradle (wieg tot wieg) filosofie is het principe van gesloten kringlopen: afval = voedsel.

Bij gebruik van biologische grondstoffen is de cirkel rond als het product aan het eind van de levensduur composteert en als voedingsstof voor nieuwe groei dient. In de technische kringloop moeten de technische grondstoffen (bijvoorbeeld metalen en kunststoffen) weer volledig gescheiden kunnen worden en hergebruikt op gelijkwaardig niveau. Binnen beide gesloten kringlopen is het creëren van hybriden, een combinatie van materialen die niet meer volledig te scheiden is, uitgesloten. Het verschil met conventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies en geen restproduct meer is.

Meerwaarde of meerkosten?

Het bouwen volgens de Cradle tot Cradle filosofie stelt inhoudelijk en procesmatig hoge eisen aan de projectvoorbereiding. Tevens vereist het nu investeringen, terwijl het rendement pas op de lange termijn zichtbaar wordt. Het ontwikkelen van een Cradle to Cradle gebouw houdt niet op bij het overdragen van de sleutel aan de gebruiker. Echt succesvol wordt het pas als de gebruiker zijn of haar gedrag verandert!

bbn adviseurs is specialist in het vertalen van de filosofie naar praktische maatregelen en materialen. De voorgestelde materialen worden getoetst aan zowel de meerinvesteringen als de opbrengsten: Total Cost of Ownership dus!

Na het organiseren van de architectenselectie begeleid bbn adviseurs momenteel de nieuwbouw van het stadskantoor te Venlo volgens de Cradle to Cradle filosofie.