GPR Gebouw 4.3

GPR Gebouw is ontwikkeld door W/E adviseurs en de gemeente Tilburg met als doel een gebouwde omgeving te creëren met een zo hoog mogelijke kwaliteit en tegelijk een zo laag mogelijke milieubelasting.

GPR Gebouw wordt breed erkend door landelijke instituten en beleidsvormende organisaties en is opgenomen in de actuele richtlijnen voor duurzaam inkopen van de rijksoverheid.

Unieke samenwerking

Al geruime tijd is bbn adviseurs dé kostenkennispartner van W/E adviseurs bij het bepalen en financieel inzichtelijk maken van GPR-prestatieniveaus. Zowel op projectbasis als bij interne onderzoeksprojecten vormt de samenwerking een goede balans tussen duurzaamheid en de bijbehorende meerkosten en/of opbrengsten. Online zijn er publicaties beschikbaar over de meerkosten van prestatieniveaus voor woningbouw. Ondertussen gaat het onderzoek voor schoolgebouwen, kantoren en bedrijfsgebouwen door!

Meerkosten GPR-prestatieniveaus

Op basis van de Agentschap NL referentiewoningen is door bbn adviseurs inzichtelijk gemaakt wat de meerkosten zijn voor de prestatieniveaus 7, 7,5 en 8,0 op alle modules. In de figuren hiernaast ziet u de kostenontwikkelingen bij de referentie tussenwoning.

Voor woning- en utiliteitsbouwprojecten van onze opdrachtgevers (gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties) maken wij inzichtelijk welke invloed de beoogde maatregelen hebben op de investeringskosten, exploitatiekosten en de opbrengsten. We kunnen adviseren bij het bereiken van het gewenste GPR-prestatieniveau tegen minimale meerkosten. Tevens bieden we daarbij praktische ontwerprichtlijnen voor duurzaam materiaalgebruik, energieverlaging, wooncomfort en flexibiliteit.

Klik hier voor een samenvatting van inzicht in meerkosten woningbouw van ambities GPR 4.3