Keurmerk Duurzame Gebiedsontwikkeling / GPR Stedenbouw

Ook in de gebiedsontwikkeling worden verschillende initiatieven genomen om de duurzaamheid van een gebied de maat te nemen.

bbn adviseurs is als participant van de Dutch Green Building Council (DGBC) actief betrokken bij het opstellen van het 'Keurmerk voor Duurzame Gebiedsontwikkeling'. Daarnaast onderzoekt bbn de ontwikkeling van een kostenmodule voor GPR stedenbouw.

Duurzame Gebiedsontwikkeling

Voor bbn adviseurs is duurzaamheid een belangrijk aspect in gebiedsontwikkeling. Op verschillende manieren wordt gewerkt aan het meetbaar maken van duurzame gebiedsontwikkeling. Een duurzame gebiedsontwikkeling start met het manifest maken van de ambitie en vervolgens dient deze ambitie gedurende het proces te worden bewaakt en ontwikkeld.

Vergelijkbare opzet als BREEAM met 6 categorieën

Het 'Keurmerk Duurzame Gebiedsontwikkeling' van de DGBC kent een vergelijkbare opzet en beoordeling als BREEAM-NL. Er wordt een beoordeling gegeven op 6 categorieën: Bronnen, Ruimtelijke ontwikkeling, Welzijn, Gebiedsklimaat, Management en Synergie die zijn opgebouwd uit 37 criteria. Middels aantoonbaar bewijs worden punten gehaald. Voldoet de gebiedsontwikkeling aan de huidige wettelijke standaard dan scoort men een Pass, is het aanwijsbaar beter dan loopt de schaal van Good, Very Good, Excellent tot Outstanding. Op dit moment wordt de opzet getoetst en uitgewerkt, onder andere door een tweetal pilots van bbn. Volgens planning zal in 2011 de eerst versie openbaar worden.

GRP Stedenbouw

Een andere mogelijkheid voor het beoordelen van de duurzaamheid van een gebiedsontwikkeling is 'GPR stedenbouw'. Deze systematiek is ontwikkeld door W/E adviseurs is samenspraak met gemeente Groningen en gemeente Tilburg. bbn adviseurs onderzoekt op dit moment de mogelijkheid van een kostenmodule achter GPR stedenbouw. Vergelijkbaar met GPR gebouw wordt het gebied beoordeeld op: Energie, Ruimte & Voorraden, Welzijn & Gezondheid, Gebruikswaarde en Toekomstwaarde. Deze beoordeling geschiedt op basis van de plattegrond en in vergelijking met een aantal referentiewijken.