Life Cycle Costing

Life Cycle Costing (LCC) is een methode om de gehele levensduur van een gebouw financieel te beoordelen.

De Life Cycle Costing berekeningen van onze huisvestingsadviseurs geven een compleet financieel beeld: het verschaft u inzicht in de werkelijke kosten van uw huisvestingskeuzes.Dit wordt ook wel de Total Cost of Ownership (TCO) genoemd. Life Cycle Costing is bij ons meer dan bedragen optellen: het is een sturingsinstrument.

Life Cycle Costing: een interactief proces

Life Cycle Costing plaatst investeringen en restwaardes in de context van de lopende exploitatiekosten. Bijvoorbeeld onderhoud, vaste kosten en verbruik. Via Life Cycle Costing sturen wij tijdens de concept- en planontwikkeling zowel op investering- als exploitatiekosten. Deze integrale sturing op de kosten maakt duurzame oplossingen eerder haalbaar. Onze huisvestingsadviseurs beschikken over interactieve rekenmodellen waarmee de financiële consequenties van ontwerpkeuzen onmiddellijk inzichtelijk worden gemaakt. Samen met u bedienen wij de knoppen - en spitsen zo de Life Cycle Costing methodiek toe op uw specifieke situatie. De huisvestingsadviseur volgt het ontwerpproces op de voet en toetst periodiek op Life Cycle Costing. Dit stelt u in staat om samen met hem of haar het ontwerp gedurende het gehele proces op interactieve wijze financieel te sturen.

Meerdere disciplines, één sterk product

Onze Life Cycle Costing berekenen we vanuit de diverse bbn disciplines. De adviesgroep Bouwkostenmanagement bepaalt de investeringskosten, het Vastgoedmanagement maakt de berekening van het onderhoud en verbruik en Gebiedsontwikkeling schat de restwaarden in. Samen zorgen we voor een gedegen Life Cycle Costing.