• Slim&Snel aanbesteding woningen Krimpen a/d IJssel
Bekijk al onze projecten

Civiele techniek

De adviesgroep civiele techniek verankert de gebiedsontwikkeling. Met het opstellen van budgetten voor het bouw- en woonrijp maken van een gebied leveren onze adviseurs civiele techniek een essentiële bijdrage aan de inhoud van de planeconomie. Gebiedsontwikkeling is ook techniek en logistiek: zo vereisen de ondergrondse infrastructuur, de profielgegevens en de constructies het technisch oog van de adviseur civiele techniek. In de rol van procesmanager maakt de adviseur civiele techniek de essentiële stap van plan naar uitvoering tot een inzichtelijk, goed stuurbaar proces.

Advies en realisatie door civiele techniek

De adviseur civiele techniek levert de planeconomische budgetramingen voor het bouw- en woonrijp maken van een gebied en de input voor de risicoanalyse. Ook adviseert de adviseur civiele techniek over een bouwrijp terrein en de inrichting van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld door het vergunningentraject te begeleiden, het aanbesteden van de uit te voeren werken, de begeleiding van de uitvoering en de oplevering en overdracht van gerealiseerd werk. Onze adviseurs civiele techniek dragen ook zorg voor de directievoering, het opstellen van een Programma van Eisen en de toetsing op technische en financiële haalbaarheid. Daarnaast begeleiden ze het bodemonderzoek en studies archeologie, riolering, geotechniek, matenplan, inrichtingsplan en waterhuishouding.

Civiele techniek en samenwerking

In onze brede advisering over gebiedsontwikkeling zorgen de adviseurs civiele techniek voor de technische haalbaarheid. Ook overleggen ze voortdurend over de technische uitgangspunten en de budgetten civiele techniek, om de kwaliteit van de openbare ruimte te bepalen. In de rol van procesmanager zorgt de adviseur civiele techniek voor een effectieve overgang van de voorbereiding naar de realisatie van de ontwikkeling van uw gebied.

bbn adviseert:

Kenniswinkel Kenniswinkel
Bijeenkomsten Bijeenkomsten
Er zijn geen items gevonden