• Onderwijslocatie Leerpark Dordrecht
Bekijk al onze projecten

Duurzame gebiedsontwikkeling

bbn adviseurs zet uw duurzaamheidambities vakkundig om in heldere, scherpe doelstellingen en rand- voorwaarden. We geven deskundig, up–to-date advies over effectieve duurzaamheidsmaatregelen die gebruikt kunnen worden binnen de gebiedsontwikkeling projecten. Zowel bij de realisatie van gebouwen als binnen de gebiedsontwikkeling liggen mooie kansen om extra resultaten te boeken met duurzame oplossingen. De kunst zit in het in balans houden van duurzaamheid en haalbaarheid!

Mogelijkheden voor duurzame gebiedsontwikkeling

In de rol van procesmanager gebiedsontwikkeling is bbn in staat de kansen voor duurzame gebiedsontwikkeling vroegtijdig te signaleren, te realiseren en veilig te stellen in de procesorganisatie. Onze adviseurs gebiedsontwikkeling zijn daar voortdurend alert op. Bijvoorbeeld door de energievoorziening slim te combineren en door locatiespecifieke omstandigheden praktisch in te zetten. Onze adviseurs planeconomie brengen tijdig en continu de financiële effecten van duurzame maatregelen in beeld. Op het terrein van duurzame gebiedsontwikkeling hebben de adviseurs van bbn aandacht voor de investering, de marktpotentie en de gevolgen voor de exploitatie van gebouw en gebied.

Actief betrokken via Dutch Green Building Council

Als deelnemer van de Dutch Green Building Council (DGBC) zijn we actief betrokken bij de ontwikkeling van het keurmerk duurzame gebiedsontwikkeling; we zijn gespecialiseerd in het doormeten van duurzaamheidmaatregelen voor gebiedsontwikkeling. Met behulp van het duurzaamheidslabel voor gebiedsontwikkeling van de DGBC bepalen we de scores per procesfase; het plan, de realisatie en het gebruik. Uw duurzaamheidambities komen in de scores tot uiting. Bijvoorbeeld over het gebruik van bronnen, het gebiedsklimaat en de manier waarop u duurzaamheidmaatregelen in de procesorganisatie wilt veiligstellen. bbn adviseurs werkt mee aan de ontwikkeling van GPR stedenbouw, met name de financiële consequentie van de duurzaamheidsambities wordt inzichtelijk gemaakt en daarmee de wijze hoe hierop te sturen. bbn is als geen ander in staat duurzaamheid- maatregelen integraal inhoud te geven - dus zowel voor gebouwen en voorzieningen als voor de ontwikkeling van een gebied.

bbn adviseert:

Kenniswinkel Kenniswinkel
Bijeenkomsten Bijeenkomsten
Er zijn geen items gevonden