• Sport en maatschappelijke accommodaties in Uithoorn
  • Herontwikkeling Stadsoevers Roosendaal
  • Bedrijventerrein De Wieken-Vinkenhoef te Amersfoort
Bekijk al onze projecten

Gebiedsontwikkeling

De adviesgroep gebiedsontwikkeling levert diensten en producten als planeconomie, civiele techniek en procesmanagement. Met een brede kennis van zaken en een veelzijdige ervaring, adviseren wij in alle fasen van gebiedsontwikkeling. bbn adviseurs realiseert binnen realistische randvoorwaarden de ambities van zowel afzonderlijke initiatiefnemers als van samenwerkende partijen in een Publiek Private Samenwerking (PPS). Speciale aandacht is er voor duurzame gebiedsontwikkeling.

Gezonde basis onder gebiedsontwikkeling

Onze specialisten op het gebied van planeconomie en civiele techniek geven een deskundig en helder inzicht in de haalbaarheid van een ontwikkeling. Het locatieonderzoek wordt onderbouwd met een grondexploitatie en risicoanalyse. Het biedt een gezonde financiële en technische basis voor integrale planning en de budgetten civiele techniek. Onze procesmanagers adviseren over een passende organisatie voor het gebiedsontwikkelingsproces. Zij letten met name op de haalbaarheid, de integrale planning en contracten bij PPS. Met hun ruime ervaring in procesmanagement zorgen zij, door inzet van een civieltechnisch adviseur, voor een soepele overgang van plan naar realisatie.

Proces en inhoud versterken elkaar

Onze specialisten bundelen de bedrijfskennis tot een kansrijke basis voor uw gebiedsontwikkeling. Waar relevant maken we gebruik van de brede bedrijfskennis binnen bbn adviseurs. Bijvoorbeeld over bouwkosten, vastgoedmanagement en huisvestingsadvies. Samen maken wij uw ambities in de gebiedsontwikkeling waar.

bbn adviseert:

Kenniswinkel Kenniswinkel
Bijeenkomsten Bijeenkomsten
Er zijn geen items gevonden