• Onderwijslocatie Leerpark Alphen aan den Rijn
Bekijk al onze projecten

Haalbaarheid en locatieonderzoek

De planeconomen van bbn realiseren een evenwicht tussen de planambities, de financiële mogelijkheden en de risico's. Door grondexploitaties op te stellen en een risicoanalyse uit te voeren, bieden onze planeconomen vanaf het vroegste planstadium inzicht in de financiële haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling en de ontwikkelpotentie van locaties.

Balans tussen ambities en haalbaarheid

Vaak blijkt uit het eerste haalbaarheidsonderzoek dat de ambities de financiële mogelijkheden en/of marktpotenties overtreffen. Aan de planeconoom van bbn de taak een balans tot stand te brengen tussen ambities en haalbaarheid. In het 'proces van tekenen en rekenen' zetten onze planeconomen een knoppenmodel in, voorzien van realistische aannames en ervaringsnormen. Met oog voor de kwetsbaarheid van ontwerpinitiatieven en de smalle uitvoeringsmarges, zoeken we naar haalbare resultaten. Onze kennis van bouwkosten en bijvoorbeeld parkeerexploitaties komen daarbij goed van pas. Ook beoordelen we de plannen en plandelen die al in ontwikkeling zijn op haalbaarheid. De definitie van haalbaarheid verschilt per partij. We geven dan ook inzicht in de financiële haalbaarheid op maat voor gemeenten, corporaties, ontwikkelaars of van een Publiek Private Samenwerking (PPS).

Locatieonderzoek brengt haalbaarheid verder in kaart

Met een quick scan naar de haalbaarheid voeren we een locatieonderzoek uit. Dit is een onderzoek naar, onder andere, de juridisch-planologische randvoorwaarden, de grondeigendommen, de kosten voor civiele techniek en de marktpotentie. Een locatieonderzoek stelt u in staat gemotiveerd te bepalen of u de locatie wilt ontwikkelen. Bij een onderzoek van meerdere locaties maken wij de totale opbrengstpotentie inzichtelijk, zodat u zelf kunt bepalen welke locatie het meest geschikt is voor het beoogde doel.

bbn adviseert:

Kenniswinkel Kenniswinkel
Bijeenkomsten Bijeenkomsten
Er zijn geen items gevonden