Onderwijslocatie Leerpark Alphen aan den Rijn

GBO-Leerpark Alphen-001
GBO-Leerpark Alphen-001
GBO-Leerpark Alphen-002
Download dit project als PDF
  • Gebiedsontwikkeling

In Alphen aan den Rijn wordt gezocht naar een oplossing om de schooluitval tegen te gaan en een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijven te creŽren. Een leerpark kan deze oplossing bieden.

Vernieuwend antwoord op schooluitval

In Alphen aan den Rijn bestond behoefte aan een vernieuwend onderwijsconcept, wat een betere doorstroming van vmbo naar mbo en een betere aansluiting op de wensen van het bedrijfsleven biedt, en tegelijkertijd een oplossing betekent voor de tegelijkertijd optredende over- en ondercapaciteit in het scholenbestand. Door middel van het ontwikkelen van een Leerpark, waar ook de ondernemers en de gemeente nauw bij betrokken zullen zijn, denkt de gemeente Alphen aan den Rijn dit te kunnen bewerkstelligen.

Procesmanagement

In november 2008 is aan bbn adviseurs gevraagd om het proces rond de ontwikkeling van het Leerpark te begeleiden. bbn adviseurs heeft een projectorganisatie neergezet waarin de verschillende partijen bijeenkwamen die tezamen betrokken zullen zijn bij het uiteindelijke concept. Er is een demarcatie gemaakt wat wel en wat niet in het Leerpark wordt ondergebracht, er wordt een locatieonderzoek gedaan en er is een intentieovereenkomst tussen de partijen gesloten. Het is de intentie om een vernieuwend concept neer te zetten in een inspirerende, contextrijke leeromgeving. De verwachting is dat in 2015 de eerste gebouwen worden opgeleverd.

Geleverde diensten†

  • opzet projectorganisatie;
  • procesmanagement;
  • organiseren van workshops;
  • excursies en brainstormsessies;
  • opstellen overeenkomsten.
Facts and Figures
Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den Rijn
Gebruiker: Scope Scholengroep, Scala College, Wellant College, Ashram College, ROC Lieden, ID College
Omvang: 12.000 m²
Omschrijving: Circa 2.000 leerlingen