Herontwikkeling Spoorzone Culemborg

Spoorzone Culemborg2
Spoorzone Culemborg2
Spoorzone Culemborg1
Spoorzone Culemborg3
Download dit project als PDF
  • Bouwkostenmanagement
  • Gebiedsontwikkeling

Opwaardering van het stationsgebied
Het gebied rondom het station van Culemborg bestaat uit verloederd industrieterrein en een slecht onderhouden openbare ruimte. In 2007 is de voormalig gemeentewerk aan de westzijde van het station aangekocht door Investment In den Eng. Doel is om de spoorzone op te waarderen en aan westzijde te ontwikkeling met stationsgerelateerde detailhandel, supermarkt, kantoren en grootschalige detailhandel.

Publiek Private Samenwerking
De ontwikkelaar Investment In den Eng (IdE) en NS Vastgoed hebben samen met de gemeente Culemborg in 2010 een Intentieovereenkomst getekend. In de 2014 is deze overeenkomst omgezet in een samenwerkingsovereenkomst tussen IdE en de gemeente. Hierin zijn de kaders vastgelegd voor de ontwikkeling. Vervolgens heeft IdE samen met de gemeente een flexibel bestemmingsplan opgesteld die een gefaseerde ontwikkeling mogelijk maakt en kan inspelen op de marktvraag. Vanwege de complexiteit van het project is het bestemmingsplan aangemeld bij de Crisis en Herstelwet. Hierdoor kon onder andere de planhorizon van het bestemmingsplan verlengd worden van 10 jaar naar 20 jaar.

Gefaseerde ontwikkeling
Het bestemmingsplan en de overeenkomst zijn zo opgesteld dat een gefaseerde ontwikkeling mogelijk gemaakt wordt waardoor de cashflow beheerst kan worden. In elke fase wordt het ontwerp, programma en financiŽn geÔntegreerd tot een realiseerbare fase met referentiekwaliteiten van de eindsituatie.

Door bbn adviseurs is het projectmanagement uitgevoerd en zijn bouwkosten- en civieltechnische ramingen opgesteld. Het projectmanagement hield voornamelijk in het opstellen van een ontwikkelstrategie en begeleiding bij het opstellen van diverse anterieure overeenkomsten en contracten.

Facts and Figures
Opdrachtgever: Investment In den Eng
Architect: Inbo architecten
Stedenbouwkundige: Inbo architecten
Omvang: ca. 20.000 m2 bvo