• Centrumplan Amsterdam Noord Amsterdam
  • Betuws bedrijvenpark Overbetuwe
  • Herontwikkeling Haven fase 2 Katwijk
Bekijk al onze projecten

Publiek Private Samenwerking en contractvorming

bbn adviseurs brengt de meerwaarde in beeld van een Publiek Private Samenwerking (PPS) tussen overheid, markt en maatschappelijke instellingen. Onze afdeling Planeconomie legt deze meerwaarde vast in de adviesproducten; de procesmanager gebiedsontwikkeling formaliseert de PPS in de fase van de contractvorming.

Risicoanalyse en risicomanagement voorwaarden bij PPS

Bij gebiedsontwikkeling is PPS eerder regel dan uitzondering. In de organisatiestructuur en de samenwerkingscontracten van de PPS nemen risicoanalyse en risicomanagement en de eerlijke verdeling van risico's dan ook een centrale positie in. Hier kunnen voorwaarden of essentiële maatregelen worden geformuleerd. De kenmerken en voordelen van een vroegtijdige samenwerking tussen overheid en markt maken we zichtbaar in de planeconomie en de integrale planning. Samen met de samenwerkende partijen legt de planeconoom de risicoprofielen vast en analyseert/actualiseert de risico's bij de gebiedsontwikkeling. Risicomanagement is voor de procesmanager gebiedsontwikkeling een continue activiteit bij het realiseren van PPS projecten.

Optimale PPS

Onze specialisten van risicoanalyse en risicomanagement zijn dus nauw betrokken bij de PPS. Waar nodig maken zij gebruik van de kennis van hun collega's van bouwkostenmanagement, vastgoedmanagement en huisvestingsadvies. Samen zorgen we voor een optimale samenwerking tussen publieke en private partijen.

bbn adviseert:

Kenniswinkel Kenniswinkel
Bijeenkomsten Bijeenkomsten
Er zijn geen items gevonden