• Stedelijke vernieuwing: van Spoorhaven naar Stadsoevers
  • Stadshart Den Helder
  • Centrumplan Helmond
Bekijk al onze projecten

Risicoanalyse en risicomanagement

De uitvoering van een risicoanalyse stelt ons in staat u optimaal te adviseren over de meest effectieve inperking en beheersing van de risico's in de gebiedsontwikkeling. De planeconomen van bbn adviseurs analyseren het verschil tussen 'verwachting' en 'werkelijkheid'. Onze procesmanagers streven ernaar dit verschil tijdens het plan- en realisatieproces zo klein mogelijk te houden. De procesmanager gebiedsontwikkeling zorgt ervoor dat risicomanagement een duidelijke plaats inneemt in zowel de projectorganisatie als de contracten voor de publiek private samenwerking: waar prioriteren, hoe risico's te beheersen en te minimaliseren?

Risicoanalyse brengt de risico’s in kaart

Gebiedsontwikkeling is meestal een complex proces. Door de lange looptijd van planvorming en realisatie, kunnen allerlei niet-voorziene wijzigingen van inzicht ontstaan. Het is mogelijk dat er regelmatig verschillen optreden tussen de 'verwachting nu' - zoals die bijvoorbeeld in de prognoses van budgetten vastligt - en de 'werkelijkheid na realisatie'. Met simulatietechnieken (Monte Carlo, Riskmapping) analyseren we de risico's en bepalen we risicoprofielen. De risicomanager kan, met behulp van risicometingen, monitoren en aangeven welke maatregelen er getroffen moeten worden ten aanzien van de procesorganisatie, de contracten en de plandocumenten. De risicomanager communiceert helder over de risico’s en over de planning, in grote lijnen op bestuurlijk niveau en in detail met de betrokken opdrachtgever.

Risicoanalyse en risicomanagement bundelen kennis

Onze risicoanalyse is een essentieel onderdeel van de planeconomie. Daarbij maken we veelvuldig gebruik van de bedrijfskennis over civiele techniek, bouwkosten en vastgoed. Ons risicomanagement is een onvoorwaardelijk onderdeel van het procesmanagement voor gebiedsontwikkeling. Deze bundeling van kennis resulteert in een realisatie van gebiedsontwikkeling binnen een aanvaardbaar risicoprofiel.

bbn adviseert:

Kenniswinkel Kenniswinkel
Bijeenkomsten Bijeenkomsten
Er zijn geen items gevonden