• Stedelijke vernieuwing: van Spoorhaven naar Stadsoevers
Bekijk al onze projecten

Integrale planning en RO procedures

Onze integrale planning brengt de totale looptijd van de gebiedsontwikkeling in beeld. Vanaf het eerste initiatief tot en met de oplevering van het vastgoed en de openbare ruimte. De integrale planning baseren we op de ontwikkeling strategie en loopt twee kanten op: 'van begin naar eind en weer terug'. Zo stemmen we bijvoorbeeld de 'afzet per jaar' af op de verwerving van gronden of de technische faseerbaarheid en invloed op de budgetten civiele techniek (tijdelijke maatregelen). In de integrale planning zijn verschillende modules herkenbaar gemaakt, zoals die van de programmaproductie per jaar, RO-procedures en de civiele werken.

Integrale planning als stuurwiel

bbn bouwt de integrale planning op uit modules en werkt dit uit in een gedetailleerde planning per module. De basis hiervoor ligt in de ontwikkeling strategie. Hierdoor kunnen we per module met specialisten overleggen en afstemmen. Een bepalende module is die van de RO procedures, omdat daarvoor beperkte tot geen marges gelden. Bovendien ligt er een sterke relatie met de uitkomsten van het locatieonderzoek ten aanzien van de markt. Wijzigingen in de integrale planning hebben effect op de financiën en het verloop van het planproces. Om de gewenste resultaten te realiseren, beheren de planeconoom en de procesmanager gebiedsontwikkeling continu en deskundig de integrale planning.

Samen ambities waarmaken

Een actieve beheersing van de integrale planning en het voldoen aan de RO-procedures, bieden zekerheden voor zowel de afzonderlijke als de samenwerkende partijen. Vooral omdat wijzigingen directe gevolgen heeft voor de resultaten uit de planeconomie. In de integrale planning komt alles samen, zo maken we uw ambities in de gebiedsontwikkeling waar!

bbn adviseert:

Kenniswinkel Kenniswinkel
Bijeenkomsten Bijeenkomsten
Er zijn geen items gevonden