Openbare Bibliotheek Floriande Hoofddorp

Ck2 HVA Openbare Bibliotheek Floriande-Hoofddorp-01
Ck2 HVA Openbare Bibliotheek Floriande-Hoofddorp-01
Ck2 HVA Openbare Bibliotheek Floriande-02
Download dit project als PDF
  • Bouwkostenmanagement
  • Realisatie management
  • Huisvestingsadvies
  • Bouwmanagement

In de nieuw te ontwikkelen wijk Floriande in Hoofddorp diende een schoolgebouw voor middelbaar onderwijs gerealiseerd te worden.

Tijdens de definitiefase, waarin bbn adviseurs het Programma van Eisen voor de school opstelde, bleek de Openbare Bibliotheek interesse te hebben voor het deelnemen aan het geļntegreerd ontwikkelen van een bouwblok waarin naast de school ook de bibliotheek werd ondergebracht. De projectmanager van bbn adviseurs begeleidde beide opdrachtgevers tijdens het ontwerp- en realisatieproces en stuurde de ontwerppartners aan. De nauwe samenwerking met de afdeling bouwkostenmanagement van bbn adviseurs leidde tot een strak aangestuurd proces waarbij het project binnen de gestelde planningskaders en binnen het budget gerealiseerd kon worden. De expertise van bbn adviseurs over het uitvoeringsproces werd met de directievoering en het toezicht volledig benut.

Facts and Figures
Opdrachtgever: Haarlemmermeer Lyceum en Bibliotheek Hoofddorp
Architect: Rau en Partners
Omvang: 3.650 m²