Rekenmodel kostprijsdekkende huur

Rekentools voor corporaties:

Rekenmodel: Rekenmodel kostprijsdekkende huur

Voor: Gemeenten, Instellingen, Corporaties

Het rekenmodel van bbn adviseurs berekent de kostprijsdekkende huur op basis van een groot aantal parameters waaronder: de boekwaarde of investeringskosten, rente, inflatie, verlangde risicopremie bij de inzet van eigen vermogen, (resterende) exploitatieperiode, financieringsmethodiek, exploitatiekosten, tussentijdse investeringen, restwaardes van opstal en grond en dergelijke. De uitkomst van de berekening wordt direct online gepresenteerd en gevisualiseerd.

Gebruik het rekenmodel »
Rekenmodel locatiewaarde

Rekenmodel: Rekenmodel locatiewaarde

Voor: Gemeenten, Beleggers, Bedrijven, Instellingen, Corporaties

Gebruik het rekenmodel »