• IKC Haarrijn Utrecht
  • European Patent Office Rijswijk
  • IKC Maarssen
Bekijk al onze projecten
Kamal  Ali
088 - 226 7483

Kamal Ali

adviseur portefeuillemanagement Bij bbn sinds 2017
"Als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt gaan, ga dan samen!"

Ik adviseer opdrachtgevers over strategische vastgoedvraagstukken en ondersteun in alle voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om tot een strategische visie te komen.

Als planoloog, met uitgebreide ervaring binnen klantcontact, krijg ik veel energie om gebruikers, experts en andere belanghebbende met elkaar te verbinden. Dit doe ik door goed te luisteren, de juiste vragen te stellen en verschillende standpunten, inzichten of belangen op waarde te schatten. Mijn competenties ‘netwerken’, ‘creativiteit', ‘aanpassings- en inlevingsvermogen’ komen daarbij goed van pas. In mijn ogen zijn dat de belangrijkste competenties die nodig zijn om enerzijds efficiënt te werken onder wisselende omstandigheden en anderzijds om goed met allerlei verschillende typen mensen te kunnen samenwerken.

Integraal portefeuilleadvies

Sinds maart 2017 werk ik bij bbn adviseurs. Met name aan gemeentelijke vastgoedvraagstukken. Als adviseur portefeuillemanagement heb ik ervaring opgedaan met het verzamelen en analyseren van informatie en data en dit helder presenteren in een strategisch (beleids)stuk. De veelzijdigheid van samenwerken, communiceren met verschillende partijen en de uitdaging om hierin kansen en oplossingen te vinden, is wat mij fascineert binnen de wereld van vastgoed- en gebiedsontwikkeling.