• European Patent Office Rijswijk
  • Renovatie hoofdkantoor Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard
  • Herziening grondexploitaties gemeente Culemborg
Bekijk al onze projecten
Maarten Visser
088 - 226 74 79

Maarten Visser

sectormanager zorg/projectmanager Bij bbn sinds 2008
"Het boven tafel krijgen van informatie en de verschillende belangen komt een breed gedragen advies ten goede"

Binnen bbn ondersteun ik mijn opdrachtgevers met de strategische sturing op de (zorg)vastgoedportefeuille. Ik werk het liefst aan projecten waarbij veel partijen betrokken zijn.

Ik zie het als een uitdaging om de belangen van de opdrachtgever en andere betrokkenen in een project te doorgronden. In dit kader vind ik het ook belangrijk om alle informatie rondom het vastgoedvraagstuk en de belangen zoveel mogelijk boven tafel te krijgen. Dit komt een breed gedragen advies ten goede.

Huisvestingsadvies voor zorginstellingen

Een van de projecten waarop ik trots ben, is de realisatie van een strategisch huisvestingsplan voor een jeugdzorginstelling in Zuid-Holland. Samen met het bestuur en het management heb ik een prognose opgesteld voor de vraag naar jeugdzorg over vijf jaar, waarna we een blauwdruk voor de portefeuille hebben gemaakt, inclusief een concreet plan van aanpak.