Selecteer een pagina
  1. Home
  2.  » 
  3. Diensten
  4.  » 
  5. Bouwkostenmanagement
  6.  » Nieuwegein verduurzaamt vastgoed

Nieuwegein verduurzaamt vastgoed

De komende periode gaat de gemeente Nieuwegein in kaart laten brengen hoe de gebouwen die eigendom zijn van de gemeente klimaatneutraal gemaakt kunnen worden. bbn adviseurs voert deze opdracht uit voor de gemeente. Wethouder Jan Kuiper en bbn directer Arne Balvers ondertekenden op 16 december 2020 de overeenkomst.

Klimaatneutraal
Wethouder Jan Kuiper schetst de klimaatambitie van gemeente Nieuwegein: “Een belangrijke manier op weg naar een klimaatneutrale stad is het op orde brengen van onze energiehuishouding. In 2040 willen we dan ook energieneutraal zijn. We maken gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie en biomassa. En we zorgen dat we meer bewust met ons energiegebruik omgaan, zodat er uiteindelijk minder energie nodig is. Het verduurzamen van gebouwen en woningen is daar een goed voorbeeld van.”

Vervolgstappen
De gemeente koos voor bbn als adviseur bij dit proces na een grondige selectieprocedure waaraan meerdere partijen deelnamen. Arne Balvers is trots op de opdrachtverlening door de gemeente Nieuwegein: “Wij bouwen graag mee aan de ambitie van de gemeente om toe te werken naar een klimaatneutrale stad. We verwachten dat ons advies straks een goede basis vormt voor vervolgstappen van de gemeente”.

Het contract werd symbolisch ondertekend voor de brandweerkazerne aan de Nevelgaarde. De kazerne is één van de gebouwen die de komende maanden door bbn worden onderzocht.

Lees meer>

 

Beeld: Fototeam KenM

Deel deze pagina