Renovatie en hergebruik: duurzaam en financierbaar!

05 December 2016

ABN Amro heeft ruim middelen beschikbaar voor de verduurzaming van zorgvastgoed in Nederland. Dat zei de bank op het Zorgvisie Vastgoedcongres, dat op 11 oktober plaatsvond in Amersfoort.

Financiering en Duurzaamheid in het zorgvastgoed waren de kernthema’s van het congres, waar zowel bbn’s zorgspecialist Michiel Wentges (dagvoorzitter) als onze directeur Rinald van der Wal (parallelsessie) een bijdrage aan leverden.


ABN Amro gaf aan ruim middelen beschikbaar te hebben voor het investeren in de verduurzaming van het zorgvastgoed in Nederland. Hierbij werd gewezen op de ervaring die de bank zelf heeft met het nieuw leven inblazen in hun eigen, soms zeer gedateerde, vastgoed. Door slim in te spelen op de stand van de techniek is de terugverdientijd wel degelijk kort en de investering dus rendabel. Op de najaarsbijeenkomst van Bouwstenen voor Sociaal heeft ABN Amro deze boodschap opnieuw uitgedragen. Naast Triodos begeeft dus ook ABN Amro zich uitdrukkelijk op het terrein van duurzaam zorgvastgoed.

"quick wins"

Aangegeven werd dat 75% van het zorgvastgoed ouder is dan 15 jaar en dat daar dus onbetwist "quick wins" te halen zijn. De ambitie bij een duurzaamheidsingreep is minimaal een GPR score van gemiddeld 7 te behalen, waarbij de component "energie" minimaal een 7.5 scoort.


In de adviesgroep zorg van bbn merken we dat veel zorgorganisaties momenteel hergebruik van bestaande verzorgingstehuizen aan het overwegen zijn. Door slim met de structuur van het bestaande gebouw om te gaan en tevens goed te kijken naar flexibel toekomstig gebruik blijkt het vaak gebruikte adagium “nieuwbouw is goedkoper dan renovatie“ lang niet altijd op te gaan.
Voordat ideeën worden uitgewerkt kan met een quick scan gekeken worden of hergebruik een interessante optie is. bbn adviseurs kan u hierbij ondersteunen.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Visser, 088 - 226 7479.

300x175 gpr-gebouw-4-2
Download dit nieuwsbericht