Zuidas massaal met BREEAM aan de slag

15 September 2014

Door de Green Business Club, Hello Zuidas en gemeente Amsterdam is het initiatief genomen tot een grootschalig duurzaamheidsonderzoek op de Zuidas. Er bestaat al lange tijd behoefte om kwaliteit en duurzaamheid in kaart te brengen en de stakeholders binnen het gebied hierbij te verenigen. Nu gaan eigenaren, beheerders en huurders dan ook gezamenlijk aan de slag om de scores te bepalen voor hun vastgoed. Dit is een belangrijke eerste stap in het verduurzamingsproces, waarbij de circle of blame in de bestaande voorraad wordt doorbroken. Niet meer op elkaar wachten, maar gezamenlijk aan de slag! Direct na de start hebben meer dan vijftien grote beleggers en eindgebruikers zich al aan het onderzoek verbonden, onder andere Accenture, Deloitte, van Doorne, Blackstone, RAI, ABN AMRO, Vrije Universiteit, WTC en Houthoff Buruma.

Toetsen aan de benchmark
Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van de BREEAM-NL In-Use-methodiek. Het separaat meten van de gebouwen, het beheer en het gebruik ervan sluit aan bij de doelstellingen van de initiatiefnemers. Zo is iedereen in staat haar eigen prestatie te meten. Door de gemeenschappelijke “BREEAM”-taal kan het gesprek tussen betrokkenen vervolgens eenvoudiger worden gevoerd. Vanuit eerdere duurzaamheidsonderzoeken is daarnaast veel referentiemateriaal bekend. Zo kunnen deelnemers hun eigen scores bijvoorbeeld ook toetsen aan de anonieme benchmark van miljoenen vierkante meters. Zo loopt in Rotterdam bijvoorbeeld een vergelijkbaar onderzoek waar op dit moment al meer dan 1.000.000 m² kantoren vastgoed is doorgemeten.

Vervolgtraject
Na de eerste inventarisatie kan een proces starten van samenwerking tussen eigenaar, beheerder en huurder. Dit wordt ondersteund door ervaringsdeskundigen uit de wereld van beleggers, facility, corporates, DGBC en duurzaamheidsexperts. Ook zullen belangstellenden worden uitgedaagd om over de grenzen van het eigen vastgoed te kijken en initiatieven te ontplooien voor (delen van) de Zuidas-locatie.

Tijdsbesteding en kosten

De tijdsbesteding hangt sterk samen met de scores worden bepaald (asset, beheer en/of gebruik). Door middel van inloopsessies of persoonlijke ondersteuning is het voor elke organisatie een overzichtelijke inspanning. De kosten voor deelname zijn maximaal € 1.000,- per gebouw, maar in bepaalde gevallen is een kosteloze deelname ook mogelijk. Deelname is altijd op anonieme basis en door middel van een self-assessment. Er wordt geen bewijslast verzameld.

Ook deelnemen?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door bbn adviseurs. Middels de webapplicatie VastgoedMaps krijgen alle deelnemers interactief toegang tot de scores en de geanonimiseerde benchmark. Het onderzoek wordt eind 2014 opgeleverd. Voor deelname of het opvragen van meer informatie kunt u contact opnemen met Arne Balvers (a.balvers@bbn.nl of 06-51198430).

Deelnemers
In de recent uitgevoerde duurzaamheidsonderzoeken zijn vrijwel alle grote vastgoedbeleggers betrokken. Ook vanuit het bedrijfsleven groeit de belangstelling sterk. Voorbeelden van participerende partijen zijn:

Eigenaren
 
Altera, Blackstone, Bouwfonds IM, Bouwinvest REIM, CBRE GI,  Chalet Group,  Delta Lloyd Vastgoed,  Hanzevast Real Estate,  IVG,  LSI,  MN Services,  MPC Capital,  NSI, OVG, PPF Real Estate,  Stena Realty,  Syntrus Achmea Real Estate & Finance,  Union, WTC Rotterdam en WTC Zuidas.

Beheerders 
Bilfinger, CBRE, DTZ, Grontmij,  JLL,  MVGM,  Savills, Square4, Verwey en WPM.  

Huurders 
ABN AMRO, Accenture,  Deloitte,  Dura Vermeer,  Eneco, Erasmus Medisch Centrum,  Houthoff Buruma, Loyens & Loeff, PWC,  Rabobank, RAI, RGD,  Robeco,  Unilever, UWV,  Van Doorne,  Vesteda en Vrije Universiteit Amsterdam.

Breeam
Download dit nieuwsbericht