Overgang kapitaallasten en Voorzetting Zorginfrastructuur

12 Maart 2015

Met de circulaire Care/AWBZ/14/12c van 23 december 2014 heeft de NZa de subsidieregelingen bekend gemaakt voor de overgang van kapitaallasten en voor de voorzetting van zorginfrastructuur. De subsidieregeling ‘Overgang Kapitaallasten’ is bestemd voor zorgaanbieders die in 2014 verblijf leverden in de AWBZ, maar nu diensten leveren die zijn overgeheveld naar de Wmo of de Jeugdzorg als gevolg van de transitie van de AWBZ naar de Wlz en Wmo, per 1 januari 2015.

De subsidieregeling ‘Voortzetting Zorginfrastructuur’ is bestemd voor zorgaanbieders die in 2014 een vergoeding voor zorginfrastructuur in hun AWBZ-budget hadden en waar dit is overgeheveld naar de Wmo.

In de overgangsregeling binnen de AWBZ werden de kapitaallasten en zorginfrastructuur nog deels nagecalculeerd: 50% in 2015, 30% in 2016 en 15% in 2017. Met de overgang naar de Wmo hebben gemeenten niet voldoende budget gekregen om de nacalculatie te blijven vergoeden. De gemeenten vergoeden de prestatie, maar maken elk hun eigen afspraken daarover. Het Rijk heeft deze subsidieregelingen opgesteld zodat de betreffende zorginstellingen niet benadeeld worden door een wijziging van de wet.

Vanaf begin maart zijn de formulieren ‘Aanvraag Subsidieregeling overgang kapitaallasten 2015’ en ‘Aanvraag Subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur 2015’ te downloaden van de website van de NZa:

De NZa verzoekt de ingevulde subsidieformulieren ondertekend vóór 30 april 2015 in te dienen.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, kunt u contact opnemen met onze adviseur Gerjan Kampman, 088 - 226 2450. Uiteraard kunnen wij u ondersteunen bij het indienen van de formulieren.

Image-1621861
Download dit nieuwsbericht