Gratis benchmark voor vastgoedorganisaties van zorginstellingen

13 April 2015

Nieuwe wet- en regelgeving en demografische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de samenstelling van vastgoedportefeuilles van ouderenzorginstellingen sterk moet veranderen. Om veranderende vastgoedorganisaties hier houvast in te bieden, faciliteert bbn-BOB Advies een grootschalig afstudeeronderzoek dat zal leiden tot een benchmark. De benchmark wordt kosteloos aangeboden aan de organisaties die deelnemen aan het onderzoek.

Binnen het onderzoek zullen de relaties, tussen de kenmerken en de samenstelling van de vastgoedportefeuille enerzijds en de organisatie van de vastgoedafdeling anderzijds, in kaart worden gebracht. Dit deel van het onderzoek zal resulteren in een benchmark, waaraan de huidige vastgoedorganisaties zich kunnen spiegelen op basis van het takenpakket dat zij uitvoeren.

Vervolgens worden de te verwachten ontwikkelingen in het speelveld geïnventariseerd, om daarmee de toekomstige vraag naar zorgvastgoed te prognosticeren. Aan de hand van deze prognose en de gevonden relaties tussen de portefeuilles en de vastgoedorganisaties, kan er een toekomstgericht advies voor de formatie van de vastgoedafdeling opgesteld worden.

In het kader van dit onderzoek, zal onze afstudeerder de komende weken zorginstellingen benaderen met een enquête om de benodigde informatie te verzamelen voor zijn onderzoek. Hoe meer zorginstellingen deelnemen, hoe groter de waarde van de onderzoeksresultaten zullen zijn.

Als u wilt deelnemen aan dit onderzoek kunt u zich aanmelden bij de heer Jorrit Ootes, afstudeerder bij bbn-BOB Advies via j.ootes@bbn.nl.

In opdracht van bbn-BOB Advies wordt er tevens een afstudeeronderzoek gedaan naar transformatiemogelijkheden van verzorgingshuizen. Lees hier het onderzoek.

Zorg website
Download dit nieuwsbericht