Onderzoek: een nieuwe functie voor het verzorgingshuis

13 April 2015

Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen. De hervorming van de AWBZ naar WMO en Wet langdurige zorg versterkt deze ontwikkeling. De vraag naar verzorgingshuisplaatsen neemt hierdoor af. De traditionele verzorgingshuizen zullen daarom in hun huidige vorm geen toekomst meer hebben.

Deze ontwikkeling heeft bbn-BOB Advies aangegrepen om een afstudeeronderzoek te laten doen naar de transformatiemogelijkheden van verzorgingshuizen. De transformatiemogelijkheden worden geïnventariseerd aan de hand van de als functionele, technische, financiële, demografische en omgevingskenmerken. Met de verzamelde gegevens kan een analyse worden gemaakt van de meest gunstige transformatie(s) voor een specifiek object.

Scheiden wonen-zorg, zwaardere zorg, concepten buiten de zorg?

Bij het onderzoek naar de transformatiemogelijkheden wordt zowel naar zorggerelateerde woonvormen als gebruiksmogelijkheden buiten de zorg gekeken. Daarbij wordt ook onderzoek gedaan naar de mogelijke toekomstige eigendomssituaties, wanneer de nieuwe functies die verder van het zorgproces liggen. Aan de hand van een casus van een bestaand verzorginghuis wordt een generiek model ontwikkeld, waarmee snel inzicht wordt verkregen in mogelijke nieuwe functies voor een verzorgingshuis. Deze Quick Scan brengt de functies met de hoogste return on investment en het kleinste risico in beeld, die de moeite waard zijn om verder te onderzoeken.

Om deze Quick Scan te valideren, zijn we nog op zoek naar twee testcases. Als u interesse heeft in dit onderzoek kunt of wilt deelnemen kunt u contact met ons opnemen via info@bbn.nl.

In opdracht van bbn-BOB Advies wordt er tevens een afstudeeronderzoek gedaan naar de vastgoedorganisaties bij zorginstellingen. Lees hier meer over dit onderzoek.

PRM-CardiaDenHaag-03
Download dit nieuwsbericht