Hoe te sturen op het meest inflexibele bedrijfsmiddel: vastgoed

18 Mei 2015

De transitie van AWBZ naar Wet langdurige zorg en WMO, zijn per 1 januari 2015 ingevoerd in de care-sector. Zorgorganisaties hebben hier hun visies en beleid op aangepast en zullen dat nogmaals doen als de gevolgen van de transitie in de komende periode meer en meer neerslaan in hun organisatie. Deze stelselwijziging heeft ook zijn weerslag op de omvang en samenstelling van de vastgoedportefeuille. Omdat vastgoed zich niet kenmerkt als het meest flexibele bedrijfsmiddel, is er een lange termijnvisie noodzakelijk om effectief sturing te kunnen geven aan de vastgoedportefeuille. bbn-BOB Advies ontwikkelde daar samen met zorgorganisatie Abrona een methode voor.

DOWNLOAD DE WHITEPAPER 

Schema zorg
Download dit nieuwsbericht