Roomburgh-Hof te Leiden

08 Juli 2015

Collegebesluit Gemeente Leiden: 100% gemeentegarantie voor bouw 40 senioren woningen Buena Vista


Vanwege het publiek belang, het ontbreken van garantie van het Waarborgfonds voor de Zorg en van het Waarborgfonds voor de Sociale Woningbouw, en gelet op het feit dat gebleken is dat geen Leidse corporatie de bouw van het vastgoed voor haar rekening kan nemen, heeft het college het besluit genomen om het project, waar bbn-BOB advies het bouwmanagement verricht, op deze manier te faciliteren.
Het betreft de bouw van 40 zorgappartementen langs het Rijn– en Schiekanaal en naast het recent gerenoveerde zorgcentrum. De gemeentegarantie maakt het mogelijk om het project volledig met vreemd vermogen te financieren.

Buena vista1
Download dit nieuwsbericht