Subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur 2015-2017

24 September 2015

In onze nieuwsbrief van maart 2015 informeerde wij u reeds over de ‘Subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur 2015-2017’. De NZa heeft met de circulaire Care/AWBZ/14/13c van 23 december 2014 deze regeling bekendgemaakt en toegelicht en vanaf begin maart waren de aanvraagformulieren 2015 te downloaden en te versturen.

De NZa heeft bekend gemaakt dat per heden het formulier ‘Aanvraag Subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur 2016’ is te downloaden van de website van de NZa en moet vóór 1 november 2015 ondertekend bij de NZa ingediend worden. De bekendmaking van de NZa is HIER te lezen.

De regeling is bestemd voor zorgaanbieders die in 2014 een vergoeding voor zorginfrastructuur in hun AWBZ-budget hadden, waar dit is overgeheveld naar de Wmo en die deze zorginfrastructuur in 2016 voortzetten. In de overgangsregeling binnen de AWBZ werden de kapitaallasten en zorginfrastructuur nog deels nagecalculeerd: 50% in 2015, 30% in 2016 en 15% in 2017. Met de overgang naar de Wmo hebben gemeenten niet voldoende budget gekregen om de nacalculatie te blijven vergoeden. De gemeenten vergoeden de prestatie, maar maken elk hun eigen afspraken daarover. Het Rijk heeft deze subsidieregelingen opgesteld zodat de betreffende zorginstellingen niet benadeeld worden door een wijziging van de wet.

Uiteraard kunnen wij u ondersteunen bij het invullen en indienen van de formulieren. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, kunt u contact opnemen met onze adviseur Gerjan Kampman, 088 - 226 2450.

NZA
Download dit nieuwsbericht