Whitepaper 'Onderhoud bij de corporatie’

30 Januari 2018

Recent onderzoek bij een aantal corporaties heeft uitgewezen dat het mogelijk is gebleken om een kostenbesparing van 30% en meer te bereiken op de onderhoudskosten. Dat kan door een andere werkwijze te hanteren bij de aanbesteding, uitbesteding en controle van de onderhoudswerkzaamheden.


Het bereiken van deze besparingen heeft te maken met de frequentie waarmee aanbestedingen worden gehouden, de wijze waarop werkomschrijvingen (wel of niet) tot stand komen, het bepalen of controleren van hoeveelheden en het controleren van de uitgevoerde werkzaamheden.

DOWNLOAD DE WHITEPAPER

Corporatie
Download dit nieuwsbericht