Onderzoek naar de businesscase van gemeentelijke bouwprojecten

09 Februari 2018

Waarom bouwt de gemeente? Gemeenten realiseren gebouwen om publieke doelen te bereiken. De doelen bestaan uit een mix van wettelijke taken (zoals onderwijshuisvesting) en ambities c.q. prioriteiten (zoals uitmuntende voorzieningen voor sport of cultuur). De opbrengsten van goede voorzieningen zijn blije en gezonde  inwoners, een aantrekkelijke woonstad en/of een goed vestigingsklimaat.
Maar wanneer wegen de kosten op tegen de opbrengsten? Of: hoe ziet de businesscase voor gemeentelijke bouwprojecten er uit? Daarover gaat een onderzoek waar u aan deel kunt nemen.


Wilt u meedoen ga dan naar www.bbn.nl/businesscase en vul de onderzoeksvragen in. Wanneer uw gemeente deelneemt aan het onderzoek krijgt u de resultaten en daarmee ook het inzicht van collega gemeenten. Bovendien bij deelname ontvangt u van ons een voucher voor een training van 2 middagen (t.w.v. € 450) voor een van uw medewerkers.

Wie: Wethouders, ambtelijke opdrachtgevers, afdelingsmanagers, projectleiders (complexe) nieuwbouw en renovatie, beleidsadviseurs.

Bc klein
Download dit nieuwsbericht