Nieuwe publicatie Schooldomein juli 2017

02 Februari 2017

Onderzoek toont aan dat gezonde gebouwen een positief effect hebben op leerprestaties en het welzijn en de onderwijsprestaties van leerkrachten.


Gelukkig dat de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de instandhouding van de huisvesting bij de onderwijsinstelling zelf ligt. De instellingen kunnen er nu immers helemaal zélf voor zorgen dat hun huisvesting optimaal is voor het geven van goed onderwijs, hun primaire taak. Als de onderwijsinstelling een duidelijk huisvestingsplan heeft en wensen goed kan onderbouwen, wordt realisatie van nieuwbouw of renovatie eenvoudiger en effectiever.

Lees hier de publicatie in Schooldomein, uitgave januari 2017

Klein
Download dit nieuwsbericht