8 Tips om uw woningbouwprojecten haalbaar te maken

02 Mei 2018

Wonen voor alle doelgroepen is een van de grote opgaven voor gemeenten. Maar hoe maken we dit soort bouwprojecten haalbaar voor de gemeente? In deze whitepaper gaan we in op 8 succesfactoren voor een financieel gezond woningbouwproject.


Voldoende woningen voor alle doelgroepen is belangrijk in elke gemeente. Door de crisis is er in veel plaatsen een achterstand ontstaan in de woningbouw. Door het toenemende vertrouwen in de economie en de lage hypotheekrente is de vraag naar woningen groot. Maar om allerlei redenen lukt het niet tot een financieel gezond woningbouwproject te komen. De gevolgen voor de gemeente kunnen groot zijn. Hierdoor:

  • bestaat er een mismatch tussen vraag en aanbod, zowel kwalitatief als kwantitatief,
  • bedient u niet de doelgroepen die u wilt bedienen (denk bijvoorbeeld aan de gewijzigde vraag als gevolg van vergrijzing, het verkleinen van de huishoudgrootte en het ontbreken van betaalbare middenhuur),
  • wijken bewoners uit naar andere gemeenten,
  • komt het voorzieningenniveau onder druk te staan met leegstand als gevolg en
  • profiteert u als gemeente niet optimaal van de aantrekkende woningmarkt.

Herkent u dit? en wilt u ook weten wat de belangrijkste succesfactoren zijn?

DOWNLOAD DE WHITEPAPER en lees er alles over.

Klein
Download dit nieuwsbericht