Welke aanbestedingsvorm past het best bij zorgprojecten?

10 Juli 2018

Na jaren van bezuinigingen en faillissementen, draait de bouwsector op dit moment weer op volle toeren. De bouwproductie is in de afgelopen 2 jaar fors opgeschroefd, waardoor er op dit moment tekorten ontstaan bij leveranciers van materialen en op de arbeidsmarkt. Dit heeft vanzelfsprekend zijn effect op de prijsontwikkelingen, met alle gevolgen van dien.

In de afgelopen decennia zijn er verschillende aanbestedingsmethodieken ontwikkeld. Naast het traditioneel aanbesteden op basis van bestek en tekeningen, werd ook gekozen voor Design & Build, Engineer & Construct, of een bouwteamverband.

bbn adviseurs en Zorgvastgoed.nl organiseerde een interessante themabijeenkomst over dit onderwerp.

Na afloop van de themabijeenkomst was de conclusie dat op dit moment een bouwteamverband het meest aansluit voor de verkrijging van de best mogelijke prijs kwaliteitverhouding. Door forse prijsstijgingen op bv metselwerk, of lange leveringstermijnen van bv heipalen, gaan aannemers op zoek naar alternatieven, prefab elementen of inkoop vanuit het buitenland. In een bouwteamverband leveren deze alternatieven voordeel op, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de kwaliteit.

Tevens werd duidelijk dat er grote regionale verschillen bestaan. Is het kookpunt in het westen van het land bijna bereikt, in de rest van het land is dit veel minder het geval en worden er ook met andere aanbestedingsvormen nog steeds goede aanbestedingsresultaten behaald.

Wilt u meer welke aanbestedingsvorm het best bij uw project past? Neem dan contact op met René Middelkoop, 088 - 226 24 58.  

Beeld tekening
Download dit nieuwsbericht