Whitepaper 'Warmtetransitie gemeenten'

13 December 2018

Verduurzamen en aardgasloos bouwen zijn niet langer vrijblijvend. Nieuwe gebouwen krijgen in principe geen gasaansluiting meer ('inkeerregeling nieuwbouw'). Bovendien is een prikkel om de CO2-uitstoot terug te dringen, het verhogen van de energiebelasting.

Daardoor wordt de energierekening hoger, en wordt het financieel iets aantrekkelijker om te investeren in verduurzaming. De deeltafel 'financiering en normering' onderzoekt daarbij hoe liquide middelen kunnen worden verkregen met gebouwgebonden financiering. Ook wordt onderzocht hoe er een vrijere markt kan ontstaan voor warmte ('meer duurzame warmte'). Als aanjager, ook wel 'startmotor' genoemd, ziet het Rijk de woningcorporaties. En van gemeenten wordt verwacht dat zij de regie nemen, door aan te geven in welke volgorde de wijken van het aardgas afgaan: de wijkgerichte aanpak. De deeltafel binnen de sectortafel Gebouwde Omgeving die dit verder uitwerkt heet: 'Masterplan/wijkaanpak'.

LEES HIER de door bbn geschreven whitepaper. Wilt u meer weten over deze whitepaper of heeft u andere vragen met betrekking tot de warmtetransitie? Neem dan contact op met onze adviseur duurzaamheid, Tom Claassen, 06 - 12 32 56 60.

Aardgasvrije wijken
Download dit nieuwsbericht