Geen vertraging en budgetoverschrijding bij nieuwbouwprojecten

17 Januari 2019

Stichting Pro Senectute biedt, zonder winstoogmerk, op persoonlijke wijze zorg en een stijlvolle woonomgeving voor gelijkgestemde senioren. Hierbij stelt Pro Senectute zichzelf onder andere ten doel een vitale organisatie te zijn die in staat is om adequaat in te spelen op de veranderende omgeving. Deze attitude heeft ook goed gewerkt bij de aanbesteding van de vervangende nieuwbouw voor de locaties Wildhoef te Bloemendaal en Tusselerhof te Lochem.

Pro Senectute heeft bbn adviseurs en Oomen architecten in 2015 opdracht verstrekt om, op basis van een traditionele bouwprojectorganisatie met bestek en tekeningen, de bouwprojecten uit te werken en aan te besteden. Op dat moment hadden Pro Senectute en haar bouwpartners het idee dat deze aanbestedingsvorm de meest gunstige aanbestedingsresultaten zouden opleveren.
Echter de marktomstandigheden in de bouwsector veranderde in een sneltreinvaart. Op advies van het bouwteam werd door Pro Senectute goed geanticipeerd. Zij besloot om met het vastgestelde Voorlopig Ontwerp uitvoerende partijen te selecteren om in bouwteamverband het Technische Ontwerp en de aannemingsovereenkomsten verder uit te werken.

De gewijzigde aanbestedingsmethodiek heeft geleid tot, voor dit moment, de beste prijs-/kwaliteitverhouding. Veel definitieve ontwerpkeuzes en uitvoeringsdetails zijn door het ontwerpteam, in samenwerking met de uitvoerende partijen, gemaakt. De aannemer leverde daarbij input op prijs en kwam met alternatieven voor diverse materialen en bouwkundige oplossingen. Deze werden door de architect op esthetica beoordeeld en door bbn op marktconformiteit en kwaliteit getoetst.

Qua planning leverde de aangepaste aanbestedingsvorm voordeel op omdat de hoofdaannemers, Bot Bouw voor Wildhoef en Klaassen voor Tusselerhof, tijdig contractafspraken konden maken met hun bouwpartners. Door goed in te spelen op de gewijzigde marktomstandigheden, zijn stagnatie en budgetoverschrijding voorkomen. Voor de projecten zijn recent aannemingsovereenkomsten afgesloten. De Wildhoef en Tusselerhof worden zo binnen de gestelde randvoorwaarden en kwaliteitseisen op tijd gerealiseerd!
Logo-bbn PMS
Download dit nieuwsbericht