Verduurzamen, een lust of last voor zorgbestuurders?

02 Mei 2019

De komende decennia staat de 'care' sector voor grote uitdagingen. De groeiende en veranderende zorgvraag vereist alternatieven voor traditionele verpleeg- en verzorgingshuizen. De gebouwde omgeving moet duurzamer en de gaskraan in Groningen gaat dicht. Het (ver)bouwen en het gebruik van vastgoed is een belangrijke veroorzaker van broeikasgassen. Dat biedt kansen voor energiebesparing.

De Nederlandse 'care' sector is een groot vastgoedbezitter en dus een grootverbruiker van energie. Het verduurzamen van zorgvastgoed kan dus een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de klimaatakkoord doelstellingen. Overheid en samenleving vragen dit ook steeds meer.

Combineer deze ontwikkelingen met krapte op de arbeidsmarkt en het wordt duidelijk dat zorgbestuurders de komende jaren de belangen van cliënt, werknemer en klimaat goed moeten afwegen. Dit is niet eenvoudig. De Green Deal Zorg 2.0 laat zien dat deze belangen niet per definitie tegenstrijdig zijn. Dat geeft bestuurders moed.

De Green Deal Zorg 2.0 is de aanleiding voor het scriptieonderzoek dat ik in het kader van mijn masteropleiding Environment & Society – Sustainable Cities and Regions uitvoer bij bbn adviseurs. Profileren op duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt in gebouwontwikkeling. Toch kiezen zorgorganisaties er vaak niet voor om duurzamer te (ver)bouwen dan wettelijk noodzakelijk. Om het aandeel 'duurzaam' zorgvastgoed te vergroten is het belangrijk inzicht te krijgen in de beweegredenen van zorgorganisaties om hun vastgoed te verduurzamen.

In mijn onderzoek kijk ik specifiek naar de invloed van stakeholders zoals cliëntenraden, ondernemingsraden, financiers en overheid. Deze belanghebbenden beïnvloeden de duurzaamheidsperceptie van bestuurders en daarmee de keuze om hun vastgoedportefeuille te verduurzamen. Het begrijpen van de rol van stakeholders draagt op deze manier bij aan het verduurzamen van zorgvastgoed.

Om mijn onderzoek nóg beter te kunnen uitvoeren, kom ik graag in contact met vertegenwoordigers van cliënten- en ondernemingsraden, zorgbestuurders en vastgoedmanagers die ik kan interviewen over dit onderwerp.

Wilt u deelnemen aan dit onderzoek of heeft u vragen over mijn onderzoek, aarzel niet om contact met mij op te nemen via k.post@bbn.nl of +31 611707648.


Koen Post

Greendeal
Download dit nieuwsbericht