Een miljoen euro voor bibliotheken in kleine gemeenten

20 Mei 2019

Het ministerie van OCW stelt jaarlijks een miljoen euro subsidie beschikbaar om bibliotheken te behouden in kleine gemeenten.

Dat geld is hard nodig. Tien procent van de gemeenten onttrekt zich namelijk aan de verantwoordelijkheid om een netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen in stand te houden, zo blijkt uit het rapport 'Witte en grijze vlekken in het stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen'. De Vereniging van Openbare Bibliotheken berekende dat er jaarlijks 3,5 miljoen euro nodig is om het probleem van de witte en grijze vlekken op te lossen.

Er hebben zich ongeveer veertig gemeenten aangemeld voor de subsidie. Binnen de specificaties van de motie wordt dit teruggebracht tot een shortlist van maximal vijftien gemeenten. Een verkenner bezoekt deze gemeenten om te beoordelen of ondersteuning nodig en mogelijk is.

De jaarlijkse subsidie van een miljoen euro is een mooie start. Maar waar komt de rest van het geld vandaan om bibliotheken in kleine gemeenten te behouden? Het slim inzetten van beschikbaar geld kan een deel van de oplossing bieden. Gemeenten en bibliotheken zullen samen creatieve oplossingen moeten bedenken.

De ervaring van bbn adviseurs met bibliotheken kan u hierbij helpen:

Stadsbibliotheek Dordrecht

DePetrus Vught

Bibliotheek School 7 Den Helder

Cultuurcluster Broederenklooster Zutphen

 

Petruskerk2
Download dit nieuwsbericht