Risico's van stikstof in beeld

05 November 2019

Boze boeren, stilgelegde bouwprojecten. De enorme stikstofuitstoot in Nederland zorgt voor grote problemen.

Tot voor kort konden initiatiefnemers van bouwprojecten de extra stikstofuitstoot compenseren via het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Met het vervallen van deze mogelijkheid, is menig bouwproject onzeker geworden. Met name bouwprojecten nabij Natura 2000-gebieden lopen risico door de onduidelijkheid over de nieuwe wet- en regelgeving.

Het management van een zorgorganisatie wilde zicht krijgen op de omvang van het stikstofprobleem. Hoeveel bouwprojecten lopen nu echt grote risico's? In opdracht van deze organisatie voerde bbn adviseurs een quick-scan uit voor de bouwprojectenportefeuille van ruim 200 bouwprojecten. Uit de quick-scan blijkt dat 7 van de 225 bouwlocaties risico lopen op vertraging door de stikstofproblematiek. Met deze locaties gaat de organisatie als eerste aan de slag. Vervolgens kan de organisatie gericht vervolgonderzoeken laten doen voor de meest kritische bouwprojecten. Van een onoverzichtelijk probleem, heeft het management door de quick-scan de impact van de stikstofproblematiek nu duidelijk in beeld.

Wilt u ook weten welke van uw vastgoedlocaties het meeste risico lopen door de stikstofproblematiek?

Neem dan contact met ons op voor een quick-scan van uw vastgoedportefeuille:

Maarten Pullen, 06 - 20 81 86 53, mw.pullen@bbn.nl
Kamal Ali, 06 – 51 24 36 06, k.ali@bbn.nl

Stikstof
Download dit nieuwsbericht